bradleynielson

bradleynielson

Myślę, że każdy z nas pamięta, jak ktoś tłumaczy niedoinformowanym, że gry są jak film lub książka, tylko w nieco innym formacie. Zapewne w ten sam sposób można przywołać słowa, że ​​gry to coś zupełnie innego niż kino czy literatura. To normalne dla tak młodego zjawiska kulturowego, którego miejsce w społeczeństwie i kulturze jest wciąż dalekie od pewności. Jeden z poglądów na sztukę mówi, że jest ona nierozerwalnie związana ze zjawiskiem interpretacji: sztuką jest każde zjawisko kulturowe, które pozostawia miejsce na różne interpretacje przez różnych ludzi. Z tego punktu widzenia gry wideo ze swoją interaktywnością są pełnoprawnym przedstawicielem form sztuki; i nie ulega wątpliwości, że w tej roli aktywnie wchodzą w interakcję zarówno z procesami społecznymi, jak iz innymi formami kulturowymi.
poland